Author name: krushiaushadhe

saaf fungicide

saaf fungicide: यूपीएल कंपनीच्या साफ बुरशी नाशकाची संपूर्ण माहिती

शेतकरी मित्रांनो नमस्कार, Krushi Aushadhe (कृषी औषधे) या कृषि औषधांन विषयक माहिती देणाऱ्या वेबसाइट वरती आम्ही आपले सहर्ष स्वागत आहे. आजच्या लेखामध्ये आपण युपीएल कंपनीच्या साफ (saaf fungicide) या बुरशीनाशकाबद्दल सविस्तरपणे माहिती पाहणार आहोत. तुम्ही जर एक अभ्यासू शेतकरी असाल तर नक्कीच हा लेख तुमच्या खूप फायद्याचा ठरणार आहे. माझी तुम्हाला एक विनंती आहे की […]

saaf fungicide: यूपीएल कंपनीच्या साफ बुरशी नाशकाची संपूर्ण माहिती Read More »

npk 0 52 34

npk 0 52 34: खताचा उपयोग, फायदे आणि किंमत

शेतकरी मित्रांनो नमस्कार, Krushi Aushadhe (कृषी औषधे) या कृषि औषधांबद्दल माहिती देणाऱ्या वेबसाइट वरती आम्ही आपले सहर्ष स्वागत करत आहे. आजच्या लेखामध्ये आपण npk 0 52 34 या खता बद्दल सविस्तर माहिती पाहणार आहोत. त्यामध्ये प्रामुख्याने 0 52 34 खतामध्ये समाविष्ट असणारे घटक कोणते आहेत, हे खत कोणत्या पिकासाठी उपयोगी आहे, हे खत देण्याची मात्रा

npk 0 52 34: खताचा उपयोग, फायदे आणि किंमत Read More »

polysulphate

polysulphate: आयसीएल कंपनीच्या पॉलीसल्फेट ची संपूर्ण माहिती

शेतकरी मित्रांनो नमस्कार, Krushi Aushadhe (कृषी औषधे) या शेती विषयक माहिती देणाऱ्या वेबसाइट वरती आम्ही आपले सहर्ष स्वागत आहे. आजच्या लेखामध्ये आपण ICL या कंपनीच्या पॉलीसल्फेट (polysulphate) या खता बद्दल संपूर्ण माहिती पाहणार आहोत. त्यामुळे तुम्ही जर एक अभ्यासू शेतकरी असाल तर खास करून हा लेख तुमच्यासाठी खूप महत्वाचा आहे. माझी तुम्हाला विनंती आहे की

polysulphate: आयसीएल कंपनीच्या पॉलीसल्फेट ची संपूर्ण माहिती Read More »

sempra herbicide

sempra herbicide: सेम्प्रा तणनाशक ची संपूर्ण माहिती

शेतकरी मित्रांनो नमस्कार, Krushi Aushadhe (कृषी औषधे) या शेती विषयक माहिती देणाऱ्या वेबसाइट वरती आम्ही आपले सहर्ष स्वागत करत आहे. आजच्या लेखामध्ये आपण धानुका कंपनीच्या सेम्प्रा तणनाशक बद्दल (sempra herbicide) सविस्तरपणे माहिती पाहणार आहोत. यामध्ये प्रामुख्याने सेम्प्रा मधील घटक, वापर, फायदे आणि किंमत बद्दल आपण सविस्तर चर्चा करणार आहोत. सेम्प्रा तणनाशका बद्दल थोडक्यात । About

sempra herbicide: सेम्प्रा तणनाशक ची संपूर्ण माहिती Read More »

coragen insecticide

coragen insecticide: कोराजन कीटकनाशकाची संपूर्ण माहिती

शेतकरी मित्रांनो नमस्कार, Krushi Aushadhe (कृषी औषधे) या शेती विषयक माहिती देणाऱ्या वेबसाइट वरती आम्ही आपले सहर्ष स्वागत करत आहे. आजच्या लेखामध्ये आपण एफएमसी कंपनीच्या कोराजन (coragen insecticide) या कीटकनाशकाबद्दल सविस्तरपणे माहिती पाहणार आहोत. यामध्ये प्रामुख्याने कोराजन मध्ये कोणते घटक असतात, कोणत्या पिकांसाठी याचा वापर होतो, याची वापरण्याची मात्रा किती आहे, हे कीटकनाशक कोणत्या अवस्थेत

coragen insecticide: कोराजन कीटकनाशकाची संपूर्ण माहिती Read More »

antracol bayer

antracol bayer: मार्केटमधील नंबर 1 बुरशीनाशक

शेतकरी मित्रांनो नमस्कार, Krushi Aushadhe (कृषी औषधे) या शेती औषधे विषयक माहिती देणाऱ्या वेबसाइट वरती आम्ही आपले सहर्ष स्वागत करत आहे. आजच्या लेखामध्ये आपण बायर कंपनीच्या अँट्राकोल (antracol bayer) या बुरशीनाशकाबद्दल सविस्तरपणे माहिती पाहणार यामध्ये प्रामुख्याने कोणते घटक असतात, कोणत्या पिकांसाठी याचा वापर होतो, याची वापरण्याची मात्रा किती आहे, कोणत्या अवस्थेत वापरतात आणि याचा काय

antracol bayer: मार्केटमधील नंबर 1 बुरशीनाशक Read More »

planofix

planofix: वापर, फायदे आणि किंमत

शेतकरी मित्रांनो नमस्कार, Krushi Aushadhe (कृषी औषधे) या शेती विषयक माहिती देणाऱ्या वेबसाइट वरती आम्ही आपले सहर्ष स्वागत करत आहे. आजच्या लेखामध्ये आपण बायर कंपनीच्या प्लॅनोफिक्स (planofix) या संजीवकाबद्दल सविस्तरपणे माहिती पाहणार आहोत. यामध्ये प्रामुख्याने प्लॅनोफिक्स मध्ये कोणते घटक असतात, कोणत्या पिकांसाठी याचा वापर होतो, याची वापरण्याची मात्रा किती आहे, हे संजीवक कोणत्या अवस्थेत वापरतात

planofix: वापर, फायदे आणि किंमत Read More »

19 19 19 fertilizer

19 19 19 fertilizer: वापर, फायदे आणि किंमत

शेतकरी मित्रांनो नमस्कार, Krushi Aushadhe (कृषी औषधे) या शेतीमध्ये लागणाऱ्या सर्व खते आणि औषधांची माहिती देणाऱ्या वेबसाइट वरती आम्ही आपले सहर्ष स्वागत करत आहे. आजच्या लेखामध्ये आपण 19 19 19 या खता बद्दल (19 19 19 fertilizer) सविस्तर माहिती पाहणार आहोत. त्यामध्ये प्रामुख्याने 19:19:19 खतामध्ये समाविष्ट असणारे घटक कोणते आहेत, हे खत कोणत्या पिकासाठी उपयोगी

19 19 19 fertilizer: वापर, फायदे आणि किंमत Read More »

Scroll to Top